โบรกเกอร์ XM 

ประเภทบัญชีของโบรกเกอร์ XM

บัญชี Micro คือประเภทบัญชีหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก กว่าบัญชี Standard โดยทั่วไปแล้วบัญชี Forex ที่ใช้จะมีประมาณ 3 รูปแบบ ได้แก่ บัญชี Micro บัญชี Standard และบัญชี ECN บัญชีทั้ง 3 แบบ

Read More