ประวัติความเป็นมาของตลาด Forex ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติ Forex …. ก่อนที่จะไปรู้จักประวัติศาสตร์กันเราจะมัดให้คุณทำความรู้จักว่า เทรด Forex คืออะไร? ซึ่งก็คือตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันเปลี่ยนตาม demand และ Supply โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยของสภาวะการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านของโลก ไม่ว่าจะเป็น….

Read More