ระบบเทรด Forex 

ทำความเข้าใจกับรายงาน COT

รายงาน COTให้ตำแหน่งที่ถ่ายโดยสามประเภทของผู้ค้า: ผู้ค้าในเชิงพาณิชย์ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และผู้ค้าขนาดเล็ก

Read More