ระบบเทรด Forex 

ระบบเทรด Forex ทำกำไรด้วย 3EMA Trend Follower

ระบบเทรด Forex ทำกำไรด้วย 3EMA Trend Follower

ระบบเทรดนี้เป็นระบบเทรด Forex เพื่อทำกำไรด้วยกลยุทธ์เทรดตามแนวโน้ม หรือ Trend Follower เป็นระบบเทรดที่เรียบง่าย สามารถทำกำไรได้ดีในสภาวะตลาดมีแนวโน้มที่ชัดเจน แต่หากตลาดมีแนวโน้มเป็น Sideway ก็อาจจะเกิดการขาดทุนหรือได้กำไรค่อนข้างน้อย

เงื่อนไขระบบเทรด  3EMA Trend Follower

Indicator       : EMA10 , EMA20 , EMA50 , Palabolic Sar
Time Frame : H1 ขึ้นไป
คู่เงิน                 : ทุกคู่เงิน

Buy Condition

1. EMA 10 ตัดเหนือ EMA20
2. EMA 20 ตัดเหนือ EMA 50
3. Palabolic Sar อยู่ใต้แท่งเทียน

 

ภาพตัวอย่าง
Trend Follower

 

Take Profit & Exit Condition : EMA 10 ตัดขึ้นเหนือ EMA 50

 

Sell Condition

1. EMA 10 ต่ำกว่า EMA20
2. EMA 20 ต่ำกว่า EMA 50
3. Palabolic Sar อยู่เหนือแท่งเทียน

 

ภาพตัวอย่าง

Trend Follower

 

Take Profit & Exit Condition : EMA 10 ตัดลงใต้ EMA 50


Download Indicator & Template : DownLoad here

 Related posts

Leave a Comment